Verejná zbierka

Otovox združenie vzniklo na ochranu a podporu zdravia, zlepšenia a skvalitnenia liečby pacientov s ochorením v oblasti ORL, skvalitnenie a zlepšenie priestorov určených pre pacientov a sprevádzajúce osoby, zvýšenie úrovne vybavenia, podporu vzdelávania a výskumu na Klinike otorinolaryngológie a CHHaK UNLP a UPJŠ v Košiciach. Ako najnovší krok sme sa rozhodli založiť verejnú zbierku 1.7.2024 s názvom Uško, ktorej výnos bude použitý na rekonštrukciu dvoch izieb pre detských pacientov, výmenu okien, elektrických rozvodov, vodoinštalácie, rekonštrukciu kúpeľne a toalety, nákup vybavenia do izieb. Ak by bol výnos zbierky dostatočný, radi by sme aj prerozdelili jedáleň a zriadili detský kútik.

Okresný úrad Košice zapisuje verejnú zbierku do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 

820-2024-032060 na všeobecne prospešný účel ochrana zdravia.

Ak ste sa rozhodli finančne podporiť náš projekt, môžete prispieť na účet Tatrabanka,QR platbou alebo osobne  na Klinike ORL  do pokladničiek nato určených

Číslo účtu: SK1311000000002941165885

IČO: 55 574 076

Adresa: Trieda SNP 457/1, 040 11 Košice-Západ