Miesto konania 

 GES Club  - prvé poschodie 

Námestie L.Novomeského 1443,Košice