1. Výhody kombinácie vyšetrení vHIT a VNG.   Lešková, M., Šuchaň, M., Melko, N., Varga Koščová, E.
 2. Spontánna idiopatická rinolikvorea.    Varga, B., Šuchaň, M., Kaliarik, L., Želizňak, V., Lešková, M.
 3. FEES - vyšetrenie porúch prehĺtania.  Melko, N.,Melišová,M.,Želizňak,V.,Šuchaň,M.
 4. DISE, liečba chrápania a OSA.   Želizňak, V.,Melko,N.,Bučko,D.,Šuchaň,M.
 5. História a súčasnosť rekonštrukčných výkonov v ORL v Košiciach. Almaši, M., Feciskanin, P., Buľková, B., Pálfyová, I.
 6. Core cut biopsia v diagnostike nádorov hlavy a krku. Petryshynetsová, O., Almaši, M., Mihoková, S.
 7. Nádory parafaryngu – skúsenosti s chirurgickou liečbou na ORL odd. VOÚ. Karoľová, L., Petryshynetsová, O., Almaši, M.
 8. Diagnostika a chirurgická liečba ochorení slinných žliaz. Feciskanin, P., Vaščáková, L., Almaši, M., Stecová, D.
 9. Chirurgická liečba nádorov príušnej slinnej žľazy na pracovisku ORL HUMENNÉ s.r.o. Baran, R., Bandurič, M., Hriseňko, I.st.
 10. Audiologické postupy v predoperačnom hodnotení a manažmente kandidátov na kochleárnu implantáciu. Skálová, M., Varga, B., Čonková, K.
 11. MEDEL – čo najbližšie k prirodzenému sluchu. Gajdoš, M.
 12. Skorá rehabilitácia sluchu kochleárnym implantátom po meningitíde. Kaliarik, L., Šuchaň, M., Urík, M.
 13. Cochlear – jedinečné riešenia porúch sluchu. Fekete I.
 14. Perforácia hypopharyngu a cervikálneho pažeráka po požití cudzieho telesa. Romančák, Š., Onduško, J., Husár.,M.
 15. Absces hypopharyngu – kazuistika. Horvát Hriseňková, D., Žeňuchová, V., Hriseňko, I. ml., Hriseňko, I. st.
 16. Retrofaryngeálne a parafaryngeálne abscesy v detskom veku.  Marciová, Z., Boldižárová, L., Koman, A.
 17. Pozícia chirurgickej liečby vaskulárnych anomálii ORL oblasti detského veku. Rokonal, M., Perecárová, V., Koman, A., Boldižárová, L.
 18. Naše 20-ročné skúsenosti s pooperačnou parézou NLR. Doláková, V., Veme, I.

Pasívna účasť: 3 kredity Aktívna účasť: 1. autor: 10 kreditov , 2. a 3. spoluautor: 5 kreditov ( resp. určí autor prednášky )